7.2.2023

Deň bezpečného internetu

“Spoločne za lepší a bezpečnejší internet”

Deň bezpečného internetu sa medzinárodne zameriava na bezpečnosť digitálneho prostredia. Pozýva nás k spoločným aktivitám s cieľom urobiť internet bezpečnejším a lepším miestom pre všetkých, a najmä pre deti a mladých ľudí.

V priebehu rokov sa Deň bezpečného internetu stal medzníkom v kalendári bezpečnosti na internete. Začal ako iniciatíva projektu EÚ SafeBorders v roku 2004 a neskôr ho prevzala sieť Insafe centier bezpečného internetu, ako jednu zo svojich prvých akcií v roku 2005. Odvtedy však presiahla hranice a v súčasnosti sa oslavuje v približne 180 krajinách a územiach po celom svete. Ide o najvýznamnejšiu akciu na zvyšovanie povedomia o online svete a jeho rizikách i príležitostiach.

Od kyberšikanovania cez sociálne siete až po digitálnu identitu, každý rok má Deň bezpečného internetu za cieľ zvýšiť povedomie o vznikajúcich a aktuálnych online problémoch.

 

Tento rok budeme spolu sláviť už 20. ročník Dňa bezpečného internetu, a to v utorok 7.2.2023.

Čítajte ďalej a zistite, ako sa môžete zapojiť aj vy…

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) a digiQ – Digitálna inteligencia sa chcú pri tejto príležitosti spoločne spýtať detí:

ČO PRE VÁS/TEBA ZNAMENÁ LEPŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ INTERNET ?
Ako si predstavujete online svet, kde sa nemusíte cítiť ničím ohrození?
Čo by ste potrebovali zmeniť/pridať/zrušiť, aby bol online svet pre vás lepším a bezpečnejším miestom?

Odpovedať na túto otázku môžu deti ako kolektívy (triedy, neformálne skupiny detí) formou ľubovoľného umeleckého vyjadrenia v období 7.-17.2.2023.

Napríklad:
1. grafické stvárnenie (kresby, postery, komiksy, animovaný film..)
2. pohybové stvárnenie (pantomíma, divadelná scénka, tanček, choreografia..)
3. verbálne stvárnenie (spoločne prednesené literárne dielo, esej, pieseň, rap..)
Fantázii sa medze nekladú a radi privítame nové nápady.

Mottom tohtoročných osláv je “Spoločne za lepší a bezpečnejší internet”, čo má každého povzbudiť, aby sa akýmkoľvek spôsobom pripojil k tejto celosvetovej iniciatíve a využil tak silu a potenciál internetu zbližovať ľudí pre dobrú myšlienku. Existuje mnoho spôsobov ako to urobiť.

Zapojte sa aj vy do podpory a osvety bezpečného, zodpovedného a pozitívneho využívania digitálnych technológií pre deti a mladých ľudí.

Po vytvorení odpovede sa môžete zaregistrovať cez Google Forms (klikni sem) a následne svoje dielo (snímku, nahrávku) poslať cez WeTransfer na našu emailovú adresu info@bezpecnyinter.net (informácie ako nahrať súbory na WeTransfer nájdete nižšie). 

Zaregistrujte sa a podeľte sa o svoje odpovede!

Po zozbieraní Vašich odpovedí trojčlenná porota vyberie a ocení umelecké diela, ktoré ju najviac zaujmú. Jej členmi budú riaditeľka NKS Mária Vargová, Natália Babicová z digiQ a Andrej Kostanjevec z Národnej linky na pomoc deťom v ohrození.

Kontaktné osoby pre prípad potreby:
Marián Hamada  (marian.hamada@employment.gov.sk)
Dominika Daňovičová (dominika.danovicova@upsvr.gov.sk)

Zdroje

Prikladáme aj galériu zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť osláviť tento deň a propagovať lepší a bezpečnejší internet:

Ďalšie zdroje môžete nájsť na stránke: Resources – Safer Internet Day

 • POSTUP PRE ODOSLANIE ODPOVEDE:

  1. otvorte si stránku www.wetransfer.com
  2. na ľavej strane by ste mali vidieť okno na nahrávanie súborov (upload files). Stránka sa však niekedy otvorí tak, že ponúka platené služby a pod ich ponukou je informácia, že chcete iba nahrať súbory – v takom prípade si vyberte túto možnosť
  3. v okne pre nahrávanie súborov (upload files) je potrebné, aby boli vyplnené tri položky: e-mail, na ktorý súbory posielate (Info@bezpecnyinter.net), Váš e-mail a následne kliknite na tlačidlo + vedľa nápisu Upload files – otvorí sa Vám Prieskumník a vyberiete si súbor, ktorý chcete poslať – môže ich byť aj viac.
  4. kliknite na tlačidlo Transfer – otvorí sa okno, do ktorého je potrebné vložiť šesťciferný kód, ktorý Vám prišiel na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali ako svoju. Vložte kód, potvrďte tlačidlo Verify a súbor či súbory sa odošlú
  5. o odoslaní obsahu dostanete potvrdzovaciu správu na Vašu e-mailovú adresu

FAQ

Často kladené otázky
1. Čo je Deň bezpečného internetu?

- Ide o najvýznamnejšiu a celosvetovú aktivitu siete centier bezpečného internetu Insafe, ktorá sa týka zvyšovania povedomia o online svete a jeho rizikách i príležitostiach. Zameriava sa predovšetkým na bezpečnosť digitálneho prostredia.

- Vyzýva nás k zapojeniu sa, k spoločným aktivitám s cieľom urobiť internet bezpečnejším a lepším miestom pre všetkých, a najmä pre deti a mladých ľudí.

- Organizuje sa už od roku 2004 a v súčasnosti sa oslavuje v približne 180 krajinách a územiach po celom svete.
- Každý rok sa na tento deň milióny ľudí zjednotia, aby podnietili pozitívne zmeny v online svete, zvýšili povedomie o problémoch online bezpečnosti a zúčastnili sa podujatí a aktivít po celom svete.

2. Kedy sa tento Deň bezpečného internetu koná?

- Každoročne tento deň oslavujeme v mesiaci február, tento rok konkrétne v utorok 7.2.2023. 

3. Aké je motto a čo to znamená?

- Mottom tohtoročných osláv je “Spoločne za lepší a bezpečnejší internet”.
- Má každého povzbudiť, aby sa pripojil k celosvetovej iniciatíve, aby sa akýmkoľvek spôsobom zapojil, a využil tak silu a potenciál internetu zbližovať ľudí pre dobrú myšlienku.

4. Čo je cieľom Dňa bezpečného internetu?
 • Cieľom Dňa bezpečného internetu je vytvoriť bezpečnejší a lepší internet, kde každý môže používať technológie zodpovedne, s rešpektom, kriticky a kreatívne. Cieľom kampane je osloviť deti a mladých ľudí, rodičov, učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, aby povzbudili všetkých, aby zohrali svoju úlohu pri vytváraní lepšieho internetu. Oslavovaním pozitívnej sily internetu slogan Dňa bezpečného internetu „Spoločne za lepší internet“ povzbudzuje každého, aby sa pripojil k hnutiu, zúčastnil sa a čo najlepšie využil potenciál internetu na zbližovanie ľudí.
 •  
5. Kto a ako sa môže zapojiť?

- Zapojiť sa môžu deti ako kolektívy (triedy, neformálne skupiny..) tak, že si pripravia odpoveď na položené otázky : „ČO PRE VÁS/TEBA ZNAMENÁ LEPŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ INTERNET ? Ako si predstavujete online svet, kde sa nemusíte cítiť ničím ohrození? Čo by ste potrebovali zmeniť/pridať/zrušiť, aby bol online svet pre vás lepším a bezpečnejším miestom?“ formou ľubovoľného umeleckého vyjadrenia.
- Kreativite sa medze nekladú. Môže ísť napríklad o :

  • grafické stvárnenie (kresby, postery, komiksy, animovaný film..)
  • pohybové stvárnenie (pantomíma, divadelná scénka, tanček, choreografia..)
  • verbálne stvárnenie (spoločne prednesené literárne dielo, esej, pieseň, rap..)
6. Kde môžem zaregistrovať svoju odpoveď?

- Odpoveď môžeš zaregistrovať na stránke www.bezpecny.net a následne svoje dielo (snímku, nahrávku) poslať spôsobom uvedeným pri registrácii.

7. Ako nahrám/pošlem svoju odpoveď?
 • otvorte si stránku wetransfer.com
 • na ľavej strane by ste mali vidieť okno na nahrávanie súborov (upload files). Stránka sa však niekedy otvorí tak, že ponúka platené služby a pod ich ponukou je informácia, že chcete iba nahrať súbory – v takom prípade si vyberte túto možnosť
 • v okne pre nahrávanie súborov (upload files) je potrebné, aby boli vyplnené tri položky: e-mail, na ktorý súbory posielate (Info@bezpecnyinter.net), Váš e-mail a následne kliknite na tlačidlo + vedľa nápisu Upload files – otvorí sa Vám Prieskumník a vyberiete si súbor, ktorý chcete poslať – môže ich byť aj viac.
 • kliknite na tlačidlo Transfer – otvorí sa okno, do ktorého je potrebné vložiť šesťciferný kód, ktorý Vám prišiel na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali ako svoju. Vložte kód, potvrďte tlačidlo Verify a súbor či súbory sa odošlú
 • o odoslaní obsahu dostanete potvrdzovaciu správu na Vašu e-mailovú adresu
8. Dokedy musím svoju odpoveď zaregistrovať?

- Odpoveď môžeš zaregistrovať na stránke www.bezpecnyinter.net v období 7.-17.2.2023

9. Môžem zaregistrovať aj odpoveď, ktorú sme vytvorili už v minulosti?

- Zaregistrovať by ste mali odpovede, ktoré sú jedinečné a súvisia s témou a položenou otázkou. Ak už ste niečo také vytvorili, upravte to a aktualizujte. 

10. Kto a ako bude odpovede hodnotiť?

- Po zozbieraní odpovedí zasadne trojčlenná porota a vyberie odpovede, ktoré ju najviac zaujmú a budú ocenené.
- Jej členmi budú: riaditeľka NKS Mária Vargová, Natália Babicová z digiQ a Andrej Kostanjevec z Národnej linky na pomoc deťom v ohrození.
- Viac informácií bude postupne zverejňovaných na našich sociálnych sieťach FB, IG a na www.bezpecnyinter.net. 

11. Kto to organizuje?
 • Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch skrátene NKS, je organizačná zložka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2014. Venuje sa problematike ochrany detí pred násilím aj v kontexte digitálneho prostredia a je gestorom Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore.
  Viac o nás sa dozviete na : FB, IG, Detstvo bez násilia (gov.sk)
 • DigiQ - Digitálna inteligencia je občianske združenie, ktoré už od roku 2017 realizuje vzdelávacie aktivity v oblasti digitálneho občianstva a to pre deti, mladých ľudí, ale aj pedagógov, rodičov a odborníkov z praxe. Využíva prevažne neformálne vzdelávanie a rovesnícke učenie. Okrem toho sa aktívne zúčastňuje na príprave a tvorbe dokumentov a opatrení v oblasti zodpovedného a bezpečného používania internetu. 
  Viac o digiQ: digiq.sk, FB: www.fb.com/digiQ.sk, IG: digiqsk
12. Na koho sa môžem obrátiť v prípade, ak potrebujem ďalšie informácie?
13. Môžem sa zapojiť aj inak?

- Deň bezpečného internetu je celosvetovou aktivitou, do ktorej sa zapájajú každoročne mnohí ľudia – nielen kolektívy detí, ale ktokoľvek.

 • Mladí ľudia - ako mladý človek si hlavným cieľom Dňa bezpečného internetu, ale to neznamená, že si iba pasívnym príjemcom kolektívneho úsilia o podporu lepšieho internetu každý rok vo februári. V skutočnosti existuje množstvo príležitostí, aby si vyjadril svoj názor na záležitosti týkajúce sa bezpečnosti a pohody v online svete. Skús zapojiť svoj kolektív, svoju školu alebo napríklad môžeš zdieľať svoje skúseností s digitálnym prostredím a svoje túžby po lepšom internete na sociálnych sieťach. Zmenou, ktorú všetci chceme vidieť v (online) svete, môžeš byť aj ty tým, že budeš láskavý a úctivý k ostatným online, že budeš dbať na svoju online bezpečnosť a ochranu ostatných a budeš vyhľadávať pozitívne príležitosti na vytváranie, zapájanie sa a zdieľanie online.
 • Rodičia a iní zodpovední dospelí - zohrávate kľúčovú úlohu pri posilňovaní a podpore detí a mladých ľudí v používaní digitálnych technológií zodpovedne, s rešpektom, kriticky a tvorivo. Vplyv dospelých má významný a dlhodobý vplyv na bezpečnosť a pohodu detí v online svete. Preto existuje množstvo spôsobov, ako sa zúčastniť, či už ide o otvorený dialóg s deťmi alebo rôzne aktivity a ich vzdelávanie v oblasti bezpečného a pozitívneho používania digitálnych technológií. Aby ste to dosiahli, môžete si pozrieť galériu zdrojov.

Učiteľ, vychovávateľ – Môžete sa zapojiť rôznymi spôsobmi. Najdôležitejším spôsobom je zvyšovať povedomie – rozprávajte sa s deťmi a kolegami, naplánujte triedne alebo celoškolské akcie a zamerajte deň, týždeň alebo aj celý mesiac na tému bezpečnejšieho a lepšieho online sveta. Pomôcť vám a inšpirovať vás môžu poskytnuté zdroje. Ak má vaša škola web alebo sociálne siete, môžete iniciatívu podporiť uverejnením príspevkov o svojich aktivitách a tiež zdieľaním našich príspevkov.

 • Ako to už v online svete býva, veľká časť aktivít sa bude odohrávať na sociálnych sieťach. Nezabudni preto skontrolovať naše profily na Facebooku a Instagrame a používať hashtagy #SaferInternetDay a #SID2023 #BezpecnyInternet, aby ste vy mali prehľad o príspevkoch a aby sme zase my videli vašu iniciatívu a aktivitu!

Nenechaj si ujsť novinky !

Prihláste sa na odber nášho newsletteru.

  Bezpečný internet pre bezpečné detstvo

  Sociálne siete