Mgr. Michal Božík

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie; Vĺčatá.sk

Sú videohry pre naše deti iba rizikom, alebo nájdeme aj ich benefity?

Michal vo svojom príspevku rozoberal riziká, spojené s hraním videohier. Potom sa pokúsil pomenovať najčastejšie mýty, spojené s hraním hier. V druhej časti sme sa pozreli na benefity, ktoré hranie videohier môže prinášať. Na záver sme si načrtli stručné možnosti toho, ako sa postaviť k videohrám z pohľadu rodiča, tak aby zvolené výchovné postupy viac neškodili, ako pomáhali.


Kto je Michal Božík?

Psychológ pôsobiaci vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia na Univerzite Karlovej skúma pravidlá používania digitálnych technológií v školách a venuje sa aj téme digitálneho rodičovstva a digitálnych technológií. Podieľa sa na výskume používania digitálnych technológií deťmi v rámci výskumnej česko-slovensko-fínskej vzorky rodičov. Je autorom dokumentárneho filmu o videohrách s názvom Cesta hrdinu. Pracoval ako herný dizajnér v spoločnosti Pixel Federation a pôsobil aj v programe Teach for Slovakia ako učiteľ. Participoval na vzniku portálu www.vlcata.sk, ktorého je odborným garantom.

Materiály na stiahnutie
Metodické materiály
Plagát

Mýty o videohrách

 • “Videohry sú pre chlapcov, nie pre dievčatá.”
 • “Kedy sa bude učiť angličtinu? Veď len sedí za počítačom!”
 • “Chlapci hrajú strieľačky a potom sa len bijú.”
 • “Moje dieťa ostane zakríknuté, ak sa bude hrať počítačové hry.”

Skutočné riziká
spojené s hraním

 • Nadmerné sedenie a s ním spojené problémy
 • Nadmerne namáhané oči
 • Poplatky (najmä mikrotransakcie v tzv. free-to-play hrách)
 • Riziko úrazu (pri mobilných hrách ako napr. Pokémon Go)
 • Kyberšikana (vyskytuje sa najmä v online hrách s perzistentným svetom)
 • Zdieľanie dôverných informácií
 • Vírusy – tie sú rizikom najmä pokiaľ sa k hre nedostaneme celkom legálnym spôsobom (rôzne pirátske stránky a neoverené zdroje)
 • Online predátori – niektorí z nich operujú aj v priestore videohier
 • Závislosť

6 kľúčových komponentov závislosti

 • Význačnosť
 • Zmeny nálady
 • Abstinenčné príznaky
 • Tolerancia
 • Konflikt s ďalšími činnosťami v živote hráča
 • Relaps

Závislosť je veľakrát symptómom, nie problémom samotným – zakazovaním hrania neriešime problém, iba symptóm, preto je dôležité hľadať pôvodný problém, ktorého je závislosť iba symptómom.

Problémami typicky bývajú:

  • Problémy v škole (šikana, nezvládanie školy atď.)
  • Problémy v rodine (násilie, zneužívanie, nefunčná rodina, nedostatok sociálnej podpory od rodiny)
  • Problémy s rovesníkmi (odmietanie dieťaťa vo vrstovníckej skupine, príp. pocity osamelosti.) 
  • Nedostatočne štruktúrovaný čas dieťaťa

Potenciál hier

je možné rozvíjať v 5 oblastiach
 • Hry ako nástroj vzdelávania
 • Hry ako terapeutická pomôcka
 • Hry ako pomocník integrácie
 • Hry ako nájstroj rehabilitácie
 • Hry vo výchove

V tomto príspevku hovoríme najmä o hrách, dizajnovaných pre zábavu, ktoré sú využívané vo vzdelávacom prostredí, ako aj o analýze edukačných možností špecifických videohier.

 •  
 • Hry dávajú priestor pre:

  • Situačné učenie – relevantné a autentické kontexty pre témy
  • Zvyšovanie motivácie – hry sú spravidla motivujúcim a pútavým prostredím
  • Formovanie identity – preskúmavanie nových perspektív a identity
  • Poskytovanie okamžitej spätnej väzby
 • Hry je možné zahrnúť do vzdelávania tromi spôsobmi:

  • Hry ako súčasť kurikula
  • Hry ako záujmový krúžok, v rámci aktivít po škole
  • Hry ako domáca úloha
 • Hry môžu rozvíjať zručnosti detí v štyroch veľkých oblastiach:

  • Kognitívny rozvoj – myslenie, riešenie problémov, pamäť, pozornosť, kreativita, rýchlosť reakcie, rozvoj poznania
  • Emocionálny rozvoj – empatia, sebariadenie, záťažové situácie, silné emócie – well being detí
  • Sociálny rozvoj – spolupráca, komunikácia, vodcovstvo, vystavenie aj nepríjemným soc. situáciám, identita a socializácia vo vrstovníckych skupinách
  • Morálny rozvoj – zodpovednosť, empatia, rola utečenca, opačného pohlavia, ale aj rola zločinca, hry s morálnym posolstvom

Nenechaj si ujsť novinky !

Prihláste sa na odber nášho newsletteru.

  Bezpečný internet pre bezpečné detstvo

  Sociálne siete