Mgr. Michal Božík

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie; Vĺčatá.sk

Kto je Michal Božík?

Psychológ pôsobiaci vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia na Univerzite Karlovej skúma pravidlá používania digitálnych technológií v školách a venuje sa aj téme digitálneho rodičovstva a digitálnych technológií. Podieľa sa na výskume používania digitálnych technológií deťmi v rámci výskumnej česko-slovensko-fínskej vzorky rodičov. Je autorom dokumentárneho filmu o videohrách s názvom Cesta hrdinu. Pracoval ako herný dizajnér v spoločnosti Pixel Federation a pôsobil aj v programe Teach for Slovakia ako učiteľ. Participoval na vzniku portálu www.vlcata.sk, ktorého je odborným garantom.

Chcete sa stať vedomým rodičom 21. storočia?

Byť vedomým rodičom v dnešnej digitálnej dobe je naozaj dôležité. Prináša totiž so sebou mnohé riziká, ktoré chtiac-nechtiac prispievajú k formovaniu našich detí.

 • Ako si poradiť so závislosťou detí na digitálnych technológiách?
 • Na ktorých kľúčových premenných je postavené vedomé rodičovstvo?
 • Aké výchovné stratégie by mali vedomí rodičia ovládať?
 • Ako nastaviť pravidlá používania digitálnych technológií čo najefektívnejšie?
 • Vedomé rodičovstvo je postavené na porozumení štyrom kľúčovým premenným, ktoré určujú, či bude používanie DT problematické, alebo nie. Týmito premennými sú:

  • čas strávený pred obrazovkou
  • obsah, ktorý deti prostredníctvom obrazoviek „konzumujú“
  • kontext, v ktorom sa táto interakcia odohráva
  • individualita daného dieťaťa.

Nenechaj si ujsť novinky !

Prihláste sa na odber nášho newsletteru.

  Bezpečný internet pre bezpečné detstvo

  Sociálne siete