Andrea Cox

Občianske združenie DigiQ

Rodinné online pravidlá pre bezpečné fungovanie v digitálnom priestore.

Vo večernej škole pre rodičov najprv lektorka zarámcovala online prostredie, príležitosti, ale aj riziká, ktoré je nevyhnutné brať na zreteľ pri zostavovaní rodinnej digitálnej dohody. Dôraz dávala na partnerský a rešpektujúci prístup oboch strán, založený na snahe nastaviť pravidlá používania internetu a technológií v rodine tak, aby prínosy prevážili negatíva života online. Záver je venovaný tipom, na ktoré aspekty správania sa online a používania technológií je možné zamerať sa v rodinnej digitálnej dohode a ktoré princípy by nemali chýbať pri jej zostavovaní.

 

Kto je Andrea Cox?

Andrea Cox vedie občianske združenie Digitálna inteligencia, ktorá sa venuje podpore bezpečnému a zodpovednému používaniu technológií. Študovala na Filozofickej fakulte UK a zodpovedá za chod organizácie. Pracovné skúsenosti získavala v práci pre Úrad vlády, Národnú radu Slovenskej republiky či v Nadácii Pontis. Bola spoluautorkou metodického postupu programu ministerstva školstva Škola bez nenávisti. Je lektorkou pre MV SR, MIRRI SR a programu Grow with Google. Spolupracuje s najväčšími sociálnymi sieťami a verí, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou.

Materiály na stiahnutie
Metodické pokyny
Plagát

Vedomé rodičovstvo

Hovoríme, že rodičovstvo musí mať oveľa širší záber ako kedysi. Ak rodičia rozmýšľajú nad tým, ako pristupovať k používaniu digitálnych technológií, ako zmierňovať riziká pri vývine ich dieťaťa a zároveň s ním udržiavať dobré vzťahy, konajú cieľavedome a sú tzv. vedomými rodičmi. Každý jeden deň je pre nich príležitosťou na vedomú realizáciu rodičovstva.

Ak rodičia usmernia svoje dieťa a ukážu mu cestu zdravého využívania technológií, sociálnych sietí a hier, budú celej rodine na úžitok. Je zároveň nevyhnutné poznať možné riziká, aby sme vedeli nastaviť zásady bezpečného používania technológií v rodine a zároveň, aby sme neprispievali k panike, ktorá sa šíri v súvislosti s používaním technológií a internetu.

Prvky súvisiace s prítomnosťou detí v online priestore:

1) Kontakty

Dieťa zažíva alebo je cieľom kontaktu v potenciálne škodlivej interakcii iniciovanej dospelým a dospelý môže byť dieťaťu známy alebo nie.

2) Obsah

Dieťa interaguje s alebo je vystavené potenciálne škodlivému obsahu.

3) Spotrebiteľ

Dieťa sa zúčastňuje a/alebo je zneužívané potenciálne škodlivými zmluvnými alebo obchodnými záujmami (hazardné hry, vykorisťujúci alebo veku neprimeraný marketing). Môže to byť sprostredkované automatizovaným (algoritmickým) spracovaním údajov.

4) Správanie

Dieťa je svedkom, zúčastňuje sa alebo je terčom (obeťou) potenciálne škodlivého správania, ako je šikanovanie, nenávistné aktivity rovesníkov, trolling, sexuálne správy, nátlak alebo obťažovanie, alebo je vystavené potenciálne škodlivým komunitám používateľov (napr. sebapoškodzovanie alebo poruchy príjmu potravy).

Rodinná digitálna dohoda

  • základom je vždy rozhovorť
  • vychádza sa z partnerského vzťahu rodičov a detí
  • k pravidlám sa zaväzujú obe strany, aj rodičia, aj deti
  • pravidlá sú obojstranne dohodnuté
  • rodič aj dieťa musia byť voči sebe otvorení: rodič sa zaujíma o online svet dieťaťa, dieťa berie do úvahy motivácie rodiča v súvislosti s regulovaním používania technológií
  • na konci je opäť rozhovor

Návrhy na jednotlivé body rodinnej digitálnej dohody sa nachádzajú v priloženom metodickom materiáli.

Nenechaj si ujsť novinky !

Prihláste sa na odber nášho newsletteru.

    Bezpečný internet pre bezpečné detstvo

    Sociálne siete