Mgr. Zuzana Vargová

Info o téme:

Vo večernej škole venovanej digitálnym závislostiam sa dozviete čo sú digitálne závislosti a koho sa týkajú.  Snažíme sa zodpovedať otázky, ktoré sa pýta nie jeden rodič: Je všetko, čo dieťa robí na počítači/smartfóne hneď závislosťou? Ako si rodič môže všimnúť, že sa u dieťaťa rozvíja digitálna závislosť? A ako by mal reagovať v takejto situácii? Aké sú možnosti liečby a pomoci?

 

Kto je Zuzana Vargová?

Zuzana Vargová pracuje v neziskovej organizácií Trojlístok v Prešove ako psychologička. V rámci svoj praxe sa venuje najmä ľuďom, ktorým závislostné správanie alebo závislosť komplikuje ich životnú situáciu a ich blízkym. Venuje sa látkovým a nelátkovým závislostiam, vrátane digitálnych závislostí, na ktoré sa špecificky zameriava. V rámci svojej pracovnej činnosti sa venuje aj realizácií a tvorbe  preventívno – osvetových aktivít pre školy a vybrané zariadenia ústavnej starostlivosti.

 

Materiály na stiahnutie
Metodické materiály
Plagát

Typy závislostného správania v digitálnom priestore:

 • patologické hráčstvo – gambling
 • hazardné hráčstvo a stávkovanie
 • nakupovanie
 • hranie hier – gaming (online, offline)
 • pornografia a kybersex
 • nadmerné používanie internetu / závislosť od internetu ( surfovanie na webe a sťahovanie internetového obsahu)
 • nadmerné používanie sociálnych sietí / závislosť od sociálnych sietí

Kedy to už je závislosť? 

Griffits (2005) popísal znaky, ktoré naznačujú, že vykonávaná činnosť nadobúda charakter závislostného správania alebo závislosti. Len v prípade, že sú prítomné všetky uvedené znaky, môžeme hovoriť o závislosti:

 • význačnosť– internet dominuje v živote človeka, je centrom záujmu, prežívania, myslenia, cítenia
 • zmena nálad – subjektívna skúsenosť človeka, prostredníctvom digitálnych technológií si manažuje náladu, prežívanie
 • tolerancia – zvyšovanie potreby užívať internet, za účelom dosiahnutia pôvodného efektu
 • abstinenčné príznaky – nepríjemné pocity (hnev, podráždenosť) pri znížení alebo neumožnení užívať internet
 • konflikty – konflikty v rodine, v práci, škole, či vnútorné konflikty (pocity viny)
 • relaps, resp. strata kontroly – neschopnosť regulovať čas strávený na internete, človek si uvedomuje negatívny dopad na jeho život, a aj napriek tomu v činnosti pokračuje

Ako závislosti od digitálnych médií predchádzať?

Technologická životospráva je vedomé regulovanie využívania digitálnych technológií smerom k podpore a udržiavaniu komplexného zdravia človeka. Počiatok je v rodine a prístupe rodičov k deťom a ich usmerňovaním v kontexte používania digitálnych technológií. Hladíková (2016) uvádza, že rodičovská mediácia môže byť aktívna (zdieľanie online činností, komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom o tom, aký je spôsob správneho používania internetu) a reštriktívna (spočíva v obmedzovaní jednotlivých činností alebo času stráveného online), odporúča sa kombinovať a prepájať oba prístupy:

Aktívna mediácia

 • spoločné hranie hier
 • záujem o svet dieťaťa
 • záujme o to, čo ho na tom baví, čo mu to dáva
 • otvorená diskusia
 • poskytovanie komplexných informácií (prostredníctvom rodičov, učiteľov, preventistov…)
 • vyvažovanie pasívnych a aktívnych činností

Reštriktívna mediácia

 • pravidlá (čas strávený v digitálnom priestore, vykonávané aktivity) nastavovať prostredníctvom vzťahu s deťmi a v diskusii s deťmi (dať im možnosť rozhodovať o tom, o čom môžu rozhodovať – budovať v nich sebavedomie a zodpovednosť)
 • stanovovať také pravidlá, ktoré z pozície rodiča vieme a sme schopní ustriehnuť, dodržať dlhodobo, „nie len na týždeň“
 • ak sa nedodržiavanie hraníc (zo strany rodičov) opakuje – situácia sa zhoršuje
 • porušenie pravidiel má svoj prirodzený dôsledok (nie trest)
 • pravidlá sa môžu meniť (časom sa aj prirodzene menia)

Nenechaj si ujsť novinky !

Prihláste sa na odber nášho newsletteru.

  Bezpečný internet pre bezpečné detstvo

  Sociálne siete