Mgr. Zuzana Pšaková

Pôsobí ako psychologička v organizácii Chuť žiť, kde sa venuje prevažne individuálnemu poradenstvu klientom s poruchami príjmu potravy. Mimo toho ako psychologička pracuje s dospievajúcimi klientmi a rodinným systémom.

Valentína Sadileková

Je zakladateľkou mimovládnej organizácie Chuť žiť. Má osobnú skúsenosť s poruchami príjmu potravy, na základe ktorej dnes pracuje aj ako peer konzultantka. V tejto problematike sa aktívne venuje aj osvetovej a prevenčnej činnosti.

Poruchy príjmu potravy. O čom by sme mali vedieť?

Na večernej škole o téme porúch príjmu potravy a online priestore sa dozviete základné informácie o poruchách príjmu potravy. Teda o príznakoch, spúšťačoch PPP a prevencii. V neposlednom rade prinesieme informácie o vplyve online priestoru a médii na vznik porúch príjmu potravy.

Materiály na stiahnutie
Metodické materiály
Plagát

Poruchy príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy (PPP) sú závažné psychické ochorenie, ktoré sa dotýka žien aj mužov od detstva až do dospelého veku. PPP patria k psychosomatickým poruchám, ktoré zahŕňajú negatívny sebaobraz, vysokú úzkostlivosť a sú charakteristické rôznou formou manipulácie s jedlom a hmotnosťou, či už vo forme hladovania, prejedania, cvičenia alebo vracania. PPP tvoria široké spektrum ochorení, pričom medzi najznámejšie môžeme zaradiť mentálnu anorexiu, mentálnu bulímiu a diagnózu záchvatového prejedania.

Príznaky

Poruchy príjmu potravy sú široké spektrum ochorení, ktoré sa týkajú ľudí rôznou hmotnosťou, pohlavím aj vekom. Iba 6% ľudí s PPP má podváhu a približne 25% ľudí s týmto ochorením sú chlapci a muži. Medzi najznámejšie ochorenia patria:

Mentálna anorexia

  • obmedzenie (reštrikcia) energetického príjmu a zvýšenie výdaja energie
  • výrazný pokles hmotnosti (nemusí sa jednať o podváhu)
  • strach z priberania a tučnoty
  • skreslené vnímanie samého seba
  • nízke sebavedomie a pocit menejcennosti
  • sebahodnota prepojená so štíhlosťou

Mentálna bulímia

  • dochádza k záchvatom prejedania, pri ktorých človek stráca kontrolu nad svojím správaním
  • záchvaty sú kompenzované (cvičenie, vracanie, hladovanie, zneužívanie laxatív…)
  • hmotnosť môže kolísať alebo dochádzať k jej prírastku
  • strach z priberania a tučnoty
  • nízke sebavedomie a pocit menejcennosti
  • sebahodnota prepojená so štíhlosťou

Diagnóza záchvatového prejedania

  • dochádza k záchvatom prejedania, pri ktorých človek stráca kontrolu nad svojím správaním
  • prejedanie nie je kompenzované
  • môže dochádzať k priberaniu
  • nízke sebavedomie a pocit menejcennosti
  • sebahodnota prepojená so štíhlosťou

Dôvody vzniku ochorenia

PPP sú multifaktoriálne ochorenie. Teda na ich pozadí stoja:
 • genetické faktory (osobnostné črty)
 • biologické faktory (napr. neurotransmitery)
 • sociálne faktory
 • kultúrne faktory

Posledné dva spolu tvoria vplyv prostredia na vznik ochorenia – spúšťače.

Na poruchy príjmu potravy sa nemôžeme pozerať cez okuliare stigmy a mýtov. Nejedná sa o žiadny módny trend, ani o rozmar pubertálnych dievčat, čo sa chcú páčiť chlapcom. Cestou ako pomôcť mladým ľuďom s týmto ochorením je snaha o pochopenie ich vnútorného prežívania. Za vznikom ochorenia sa často ukrýva kombinácia silného pocitu menejcennosti, nedostatočnosti a vysokej úzkostlivosti, traumatických skúseností a chýbajúceho bazálneho pocitu bezpečia, odpor k vlastnému telu, túžba po bezpečí, prijatí a kontrole nad životom a pod.

Body image a sociálne siete

Body image môžeme definovať ako subjektívne vnímanie vlastného tela, a to ako z pohľadu fyzického, tak aj ako interpretáciu vnútorných pocitov, ktoré k nemu máme.

V súčasnosti je štatisticky každé druhé dievča nespokojné so svojím telom. Výrazný vplyv na body image môžu mať (okrem iného) aj sociálne siete. Ideál ponúka spoločnosť cez médiá a sociálne siete ako:

 • „nový normál“ – zvýšená nespokojnosť s vlastným telom
 • dosiahnutie štandardov = úspech, ocenenie, validácia
 • objektifikácia tiel = telo ako tvarovateľný materiál bez súvislosti so zdravím
 • disinhibičný efekt (pocit anonymity, “urýchľovač dôvery”, znižovanie zábran v online priestore)

Prevencia

Ako tomu predísť? Prevencia by mala prebiehať na viacerých úrovniach, napríklad v rodine, v škole aj v médiách.

  • v rodine: živo sa zaujímať o dieťa, o témy, ktorými žije a neodsudzovať to
  • v škole: empatický a odborný prístup pedagógov, preventívne aktivity o téme tela a sebaprijatia
  • v online priestore: podpora prirodzenej diverzity tiel, neutralizácia tém hmotnosti a stravovania

Pri prevencii je tiež dôležité vnímať témy porúch príjmu potravy a obezity komplexne. PPP aj obezita sú klinické zdravotné problémy, ktoré vyplývajú z kombinácie nezdravých stravovacích návykov a problematických presvedčení a vzorcov správania o vzhľade, stravovaní a pohybe. Zdieľajú spoločné rizikové faktory vzniku, ale rovnako aj protektívne, ktoré môžeme adresovať tak, aby sme podporili zdravie aj pozitívny sebaobraz u mladých ľudí.

Nenechaj si ujsť novinky !

Prihláste sa na odber nášho newsletteru.

  Bezpečný internet pre bezpečné detstvo

  Sociálne siete